Sylwch: mae gwefan y Gwiriwr Cryfder Treftadaeth Gydnerth wedi cael ei diweddaru'n sylweddol yn ddiweddar. Byddwch yn amyneddgar ac yn rhoi gwybod am unrhyw broblemau drwy ein tudalen gyswllt. Os ydych wedi storio adroddiad ar ein system o'r blaen, mewngofnodwch i gael cyfarwyddiadau ar sut i gael mynediad iddo.

Croeso i Wirydd Cryfder Treftadaeth Gydnerth

DARGANFOD MWY